Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Libčice

Libčice

hradiště z raného středověku (?)

Libčice - kostelík sv. Jana a Pavla v Libčici (foto Roman Abušinov)
Kostelík sv. Jana a Pavla v Libčici (foto Roman Abušinov)

Poloha: Přeslánka - na zalesněném kopcovitém návrší nad východním okrajem obce Libčice.

Popis: Zřejmě jednodílné hradiště opevněné po obvodu, pozůstatky valu jsou zřetelné na severní a východní straně. Na vrcholu kostelík sv. Jana a Pavla pocházející z přelomu 18. a 19. stol. Lokalita prozatím blíže nezkoumána, bez datovacích nálezů, považována za slovanské hradiště. Mohla být spojena s předkřesťanským kultem.


Libčice - val při severním obvodu areálu (foto Roman Abušinov)

Libčice - poloha hradiště na návrší Přeslánka (mapa ZM - Roman Abušinov)
Poloha hradiště na návrší Přeslánka (mapa ZM - Roman Abušinov)

 

Na jaře roku 2008 se areál libčického hradiště stal cílem hledačů pokladů s detektory kovů, po jejichž nelegální činnosti zůstaly na ploše areálu výrazné stopy v podobě množství vkopů. O jaké nálezy jsme byli ochuzeni se už asi nikdy nedozvíme...


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!