Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Martinice

Martinice

hradiště pravěké a raně středověké

Poloha hradiště na kopci Hradec u obce Martinice (mapa ZM - Roman Abušinov)
Poloha hradiště na kopci Hradec (mapa ZM - Roman Abušinov)

Poloha: Hradec - na vrcholové plošině zalesněného homolovitého kopce obtékaného Mlýnským potokem, asi 1 km východně od obce Hudčice.

Popis: Jednodílné hradiště rozlohy asi 0,7 ha opevněné původně po celém obvodu vrcholu. Nízký kamenitý val se stopami příkopu zachován jen na severovýchodní straně, na ostatních místech postupně rozebrán. Nad okolí vystupující plošina v jihozápadní části mohla být akropolí, samostatně opevněnou. Vstup býval zřejmě na jihu nebo jihovýchodě. Opevnění z pozdní doby halštatské bylo obnoveno a osídleno ve starší až střední době hradištní. Zničeno patrně na konci 9. stol. kořistnickými nájezdy staromaďarských hord.

Literatura:

Čtverák, V. - Lutovský, M. - Slabina, M. - Smejtek, L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Libri, Praha 2003
Dubský, B.: Hradec u Hudčic na Březnicku. Archeologické rozhledy 7 / 1955


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!