Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Milešov

Milešov

"obětní kámen"


Pohled na kámen od východu (foto Roman Abušinov)

Při staré (dnes polní) cestě spojující obce Milešov a Kosobudy se nachází žulový balvan vysoký asi 1,4 m, ke kterému je přivalena řada menších. Na vrcholu kamene je nepravidelná prohlubeň zřejmě přirozeného původu ve tvaru misky, průměru asi 60 cm a hloubky až 20 cm, otevřená směrem k jihozápadnímu okraji kamene. Výzkum prováděl v roce 1943 Bedřich Dubský:
"Při severní straně kamene byly pod odvalenými okolními balvany v písčité vrstvě zjištěny uhlíky, keramické střepy a fragment z vypálené hlíny, téměř hranolovitý (5 x 3 x 2 cm), na dvou stěnách vyhlazený. Keramika získaná na ploše asi 1 m2 příslušela čtyřem nádobám:

  1. střepy z materiálu pískem prostoupeného, povrchu červeného, vnitřku do černa vypáleného
  2. střepy stejné techniky zdobené na výduti nízkou vrytou vlnicí
  3. střepy z tuhovité hlíny s ornamentem trojnásobné vlnice
  4. okraje slabě profilované z nádoby na kruhu točené. Keramika zřejmě pochází z doby hradištní z 9. - 10. století

K tomuto prvnímu dokladu používání kamene s miskou v raném středověku je třeba zdůraznit, že kámen se nachází zcela mimo osídlené polohy, keramika byla při něm rozhozena dosti povrchově a bez kulturní tmavé vrstvy a přinesena tudíž k němu úmyslně."

Podle všeho tedy kámen či prostor kolem něj mohl mít spojitost s kultovními praktikami, což činí tuto památku mimořádně hodnotnou zasluhující zvýšenou pozornost a ochranu. V roce 2009 byl kámen nově lokalizován.

Literatura:

Dubský, Bedřich: Pravěk jižních Čech. Jihočeské nakladatelství Bratři Řimsové v Blatné, 1949, str. 224-226
Sklenář, Karel a kol.: Archeologické památky. Optys, Opava 1993

  
Detail miskovité prohlubně na vrcholu kamene (foto Roman Abušinov)

 
Kámen od východu (foto Roman Abušinov)
 
Kámen od jihu (foto Roman Abušinov)
     
 
Kámen od jihozápadu (foto Roman Abušinov)
 
Nedaleko se nachází příjemné místo k odpočinku u rybníka zvaného Divišák (foto Roman Abušinov)

  


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!