Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Nalžovické Podhájí 1

Nalžovické Podhájí 1

hradiště z raného středověku

Nalžovické Podhájí 1 - pohled na hradiště od severozápadu (foto Roman Abušinov)
Pohled na hradiště od severozápadu - v proluce obvodový val opevnění (foto Roman Abušinov)

Poloha: Na Hradě - na ostrožně sevřené potokem Musíkem a jeho přítokem Loužkem, asi 0,5 km severovýchodně od obce Nalžovické Podhájí.

Popis: Zřejmě jednodílné hradiště rozlohy asi 1,4 ha chráněné obvodovým opevněním, z něhož dochován výrazný val přetínající ostrožnu na severozápadní straně a pokračující obloukem k jihu podél západní strany areálu. V severovýchodním úseku je val přerušen vjezdem, zřejmě na místě původní brány. Na svazích, zejména západním, jsou patrné terasovité úpravy terénu, snad související se starou cestou sestupující do údolí. Uvažuje se o existenci předhradí na severozápadní straně, případné vnější opevnění však není rozpoznatelné. Založeno na přelomu 10. a 11. stol. v souvislosti s přemyslovskou kolonizací málo osídlených oblastí, zaniklo požárem.

Poloha hradiště u obce Nalžovické Podhájí (mapa ZM - Roman Abušinov)
Poloha hradiště u obce Nalžovické Podhájí (mapa ZM - Roman Abušinov)

Zajímavost: Na okolních výrazných kopcích několik dalších opevněných poloh pravěkého původu s pozůstatky opevnění - Horní kolo s pěkným kruhovým valem a příkopem, Stříbrný vrch, Dolní kolo s hlubokým příčným příkopem a také se zbytky středověké tvrze.

Literatura:

Čtverák, V. - Lutovský, M. - Slabina, M. - Smejtek, L.: Encyklopedie hradišť v Čechách. Libri, Praha 2003
Sláma, J.: Raně středověké hradiště u Nalžovického Podhájí na Sedlčansku. Praehistorica 18 / 1991

 Nalžovické Podhájí 1 - pohled na areál od severozápadu - v popředí předpolí (předhradí?) hradiště (foto Roman Abušinov) 
Pohled na areál od severozápadu - v popředí předpolí (předhradí?) hradiště (foto Roman Abušinov)


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!