Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Pňovice

Pňovice

mohylové pohřebiště

Na výrazném návrší Chocholík (Háj) jižně od obce Pňovice se nacházelo šest mohyl z raného středověku (8. století), snad pozůstatek většího pohřebiště v areálu posvátného háje. Čtyři menší žárové mohyly tvořily západovýchodní řadu. Jeden z těchto malých násypů překrýval dřevěný pravoúhlý rámec, tzv. "dům mrtvého".


Žárová mohyla I s inventářem (podle R. Turka)

Zbylé dvě velké mohyly obsahovaly jak žárové, tak kostrové pohřby - není však zřejmé, zda byly tyto mohyly původně žárové a teprve dodatečně do nich byla pohřbena nespálená těla, nebo zda jsou oba druhy pohřbu současné. Jedna z velkých mohyl obsahovala pět kostrových a dva žárové pohřby, v druhém násypu spočívaly tři kostry a jeden žárový pohřeb.


Žárová mohyla II s inventářem (podle R. Turka)

Spálené kůstky se vyskytovaly ve shlucích a jamkách, nespálená těla byla uložena jak na úrovni původního terénu, tak v tělese mohyly. V orientaci na světové strany bylo možné pozorovat značné nepravidelnosti, snad se řídila podle pohlaví zemřelých.

Pňovice - jedna ze žárových mohyl s pravoúhlým dřevěným rámcem, tzv. domem mrtvého (podle M. Lutovského)
Žárová mohyla IV s pravoúhlým dřevěným rámcem,
tzv. domem mrtvého (podle R. Turka)

Žárové mohyly obsahovaly pouze několik střepů a jeden přeslen, ve velkých násypech u kostrových pohřbů byly navíc nalezeny nádoby, náhrdelníky z jantarových a skleněných korálků, bronzové záušnice, nože a železné udidlo.

  
Poloha mohylového pohřebiště

Literatura:

Lutovský, Michal: Encyklopedie slovanské archeologie v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. Libri, Praha 2001
Turek, Rudolf: Posvátný háj na Chocholíku u Pňovic. Březnice 1948

  


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!