Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Problematika nelegálního užívání detektorů kovů


V posledních letech nebývalou měrou vzrostla aktivita lupičů, kteří pomocí výkonných detektorů kovů plošně prohledávají a doslova rabují cenná archeologická naleziště. Jsou podporováni zvýšeným zájmem o tento druh starožitností na sběratelském trhu, ale mnozí tuto nezákonnou činnost provozují jen „ze sportu“, za účelem dobrodružného prožitku. Objevují se proto různé iniciativy na ochranu archeologického dědictví. Také Hornické muzeum Příbram reaguje na rozvoj této nelegální činnost se snahou pomoci zabránit tomuto novodobému ničení kulturních památek.

Když najít znamená ztratit aneb "Hledání pokladů" není dobrodružná zábava, ale ničení kulturního dědictví

Otevřený dopis Klubu Augusta Sedláčka určený poslancům a senátorům obou sněmoven, zástupcům samosprávy a orgánům památkové péče o nelegálním užívání detektorů kovů

Dobrovolná spolupráce občanů při ochraně archeologických památek

Pohled do nelegální archeologické sbírky