Muzeum
  - Pracoviště   »   Archeologie   »   Starosedlský Hrádek

Starosedlský Hrádek

pravěké hradiště


Pohled na vrch Vobřesk od západu - od kapličky u Školova mlýna

Poloha: Na zalesněném vrchu Vobřesk, nad levým břehem Hradeckého potoka, asi 1 km jihovýchodně od obce Starosedlský Hrádek, v nadm. výšce 470 - 493 m.

Popis: Dvoudílné pozdně halštatské hradiště oválného tvaru opevněné obvodovým valem, objevené teprve v roce 1980. Ve východním sousedství hradiště se nachází mohylovitý útvar prozatím nejasného původu a funkce.

Starosedlský Hrádek - poloha hradiště "Vobřesk" na turistické mapě
Poloha hradiště "Vobřesk" na turistické mapě

Literatura:

Korený, R.: Archeologické výzkumy v okrese Příbram v roce 2003. Středočeský vlastivědný sborník 22 /2004


Archeologické nemovité památky jsou kulturními památkami chráněnými zákonem.
Navštěvuj, objevuj, poznávej, ale nepoškozuj!