SKANZEN VYSOKÝ CHLUMEC
  - Prohlídkové trasy

Máme otevřeno!

Pro návštěvníky je přístupný okruh B, zahrnující individuální prohlídku celého areálu a vstup do vybraných objektů. Dále se vždy v 11, 13 a 15 hodin koná ukázka provozu vodní pily.

Současná nařízení zatím bohužel neumožňují komentované prohlídky s průvodcem (okruh A).


Prohlídková trasa A – komentovaná prohlídka interiérů obytných stavení, pily, mlýna a kovárny (60 minut):

obytný dům z Mašova – kovárna z Počepic – vodní pila z Dolní Sloupnice - vodní mlýn z Radešic – obytný dům z Obděnic

Prohlídková trasa B – volná prohlídka celého areálu a vstup do vybraných prostor těchto objektů (časový rozsah individuální dle zájmu návštěvníka):

stodola z Mašova – dva špýchary z Počepic – obytný dům z Arnoštovic – kolna z Arnoštovic – polygonální stodola z Podolí – malý včelín ze Semtínku – chlév domu z Jíví - hospodářský objekt z Městečka – seník z Brd – obytný dům z Obděnic