Detail | Aby se to už neopakovalo

Aby se to už neopakovalo

k231-01.jpg
29. 7. 2008 – 14. 9. 2008 Památník Vojna Lešetice  
Výstava o dějinách sdružení bývalých politických vězňů K 231, které bylo jedním z významných projevů oživení občanské společnosti v roce 1968.

Výstava v přednáškovém sále areálu Památníku Vojna návštěvníky seznámila na 14 panelech s historií sdružení bývalých politických vězňů K 231. Ačkoliv existovalo jen 159 dnů, sehráli jeho členové v roce 1968 významnou úlohu při oživení občanské společnosti.

Zvolená koncepce výstavy umožnila také postihnout širší kontext celého období komunistického režimu se zaměřením na následující témata: politická represe v letech 1948 až 1968, pokusy o rehabilitaci a odsouzení komunistických zločinů v roce 1968, nekomunistické tradice Pražského jara, představitelé K 231 a pestré osudy jeho členů po ukončení činnosti klubu v září 1968. K výstavě byl vydán katalog s rozsáhlou obrazovou přílohou.

Slavnostního představení výstavy veřejnosti, které se konalo ve středu 27.8. od 15 hodin, se zúčastnili PhDr. Pavel Žáček, Ph.D. - ředitel Ústavu pro studium totalitních režimů a náměstek ředitele Miroslav Lehký, PhDr. Eva Drašarová, CSc. - ředitelka Národního archivu České republiky, PhDr. Stanislav Slavík - kurátor oddělení novodobých dějin Národního muzea Praha, plk. Jiří Zenáhlík - nositel Medaile za zásluhy I. stupně (jako člen 14. tankové divize účastník vylodění v Normandii, 12 let vězněn, mj. také na Bytíze), Ing. Petr Kareš - místostarosta Příbrami, zástupci Hornického muzea Příbram a další čestní hosté.

Více o výstavě na www.ustrcr.cz

 

Fotogalerie

k231-02.jpg
k231-03.jpg
vernisaz01.jpg
vernisaz02.jpg
vernisaz03.jpg
vernisaz04.jpg