Detail | Den Středočeského kraje

Den Středočeského kraje

boiove.jpg
28. 10. 2009 Březové Hory a pobočky  
KELTOVÉ na Březových Horách - populárně naučný program o životě, řemeslech a zábavě dávných keltských obyvatel.

Středočeský kraj každoročně pořádá pro všechny zájemce o kulturu a památky DEN KRAJE. V den státního svátku 28. října všechny příspěvkové kulturní organizace kraje otvírají zdarma své brány.

Celodenní program (od 9 do 16 hodin) pro návštěvníky Hornického muzea Příbram:

 • jízdy hornickým vláčkem mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem
 • jízdy důlním vláčkem v podzemí Prokopské štoly
 • fárání výtahem do dolu Anna a prohlídka historického podzemí Wasserlauf
 • jízdy do dolu Drkolnov po skluzavce k velkému vodnímu kolu
 • populárně naučný program KELTOVÉ NA BŘEZOVÝCH HORÁCH - od 10 do 15 hodin v areálu Ševčinského dolu
 • všechny expozice v Příbrami a mimopříbramských pobočkách otevřeny od 28. října až do 1. listopadu (o státním svátku vstup zdarma).

Hornické muzeum Příbram připravilo již tradičně na středu 28. října 2009 při příležitosti státního svátku a Dne Středočeského kraje populárně naučný program na historické téma. Oproti předchozím letem, kdy se děj scénických představení "O Horymírovi" a "Libušino proroctví" inspiroval raně středověkými legendami ze Starých pověstí českých, konal se tentokrát program pojednávající o době, nazývané dobou laténskou, kdy zhruba před dvěma tisíci lety u nás žili Keltové. V příjemném prostředí areálu Ševčinského dolu na Březových Horách postavili svůj dobový tábor ze stanů a přístřešků členové občanského sdružení Boiové & Fergunna, kteří, oblečeni do typických kostkovaných oděvů Keltů, předvedli dobová řemesla, přiblížili způsob života dávných keltských obyvatel i činnosti spjaté s hornickými aktivitami. K vidění byly zbraně a zbroj válečníků, nádoby, šperky, nářadí a další rekvizity hmotné kultury Keltů. Účinkující názorně ukázali ražbu keltských mincí, práci kováře a šperkaře včetně výroby ozdob ze švartny, tkaní na vertikálním stavu a jiné textilní techniky, provaznictví a síťování a nechyběla ani keltská kuchyně. Uskutečnily se též přednášky o odívání, pohřbívání, těžbě nerostných surovin a ukázky keltského válečnictví. Návštěvníci si mohli sami vyzkoušet rýžování zlata a odnést si nalezené zlatinky domů.

Všechny expozice Hornického muzea Příbram, včetně poboček - Památníku Vojna Lešetice, Skanzenu Vysoký Chlumec a Muzea zlata Nový Knín, byly mimořádně otevřeny nejen o svátku, ale i v ostatních dnech až do neděle 1. listopadu. V rámci celodenního programu pro návštěvníky Březových Hor v Příbrami bylo možné se zúčastnit také jízdy hornickým vláčkem mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem, jízdy důlním vláčkem v podzemí Prokopské štoly, fárání výtahem na dole Anna a prohlídky historického podzemí Wasserlauf nebo jízdy do dolu Drkolnov po skluzavce k velkému vodnímu kolu. Podobně jako v minulých letech, i letos se tato akce těšila, navzdory chladnému počasí, značnému zájmu veřejnosti. Muzeum navštívilo na dva tisíce osob.

Z programu historické akce:

 • stan válečníka - vybaven reáliemi náležejícími elitě - nádoby, zbraně, zbroj, štíty, šperky, doplňky
 • šperkařská dílna - licí formy, bronzové výrobky, nářadí, přípravky
 • švartna - nástroje a polotovary k výrobě švartnového šperku, jednoduchý soustruh
 • mincovna - lití "střížků", ražba mincí, vzorky mincí, vážky, tyglíky, výheň
 • kovárna - ukázky hřiven a výrobků, kovářský měch, výheň, nářadí
 • rýžování zlata - ze zlatonosného písku pomocí rýžovacích misek v kádi s vodou
 • textilní výroba - stav a stávky, karetky, předení na vřetánko, plstění, šití, ukázky oděvů, doplňků
 • provaznictví a síťování - provaznické stolice, výroba sítí
 • kuchyně - vzorník nádob, surovin, náčiní a pokrmů, funkční žernov na mletí obilí, pícka na pečení
 • miniexpozice o keltském dolování soli a expedici Cesta k soli.

Přednášky:

 • 10:30 komentovaná prohlídka keltského tábora a seznámení s řemesly
 • 11:30 hrob keltského válečníka - rekonstrukce reálií na základě nálezů, ukázka rekonstrukcí teorie válečnictví a experimentální boj
 • 13:30 módní přehlídka - povídání o oděvech, textilní výrobě, špercích a doplňcích
 • 14:30 kombinace prohlídky tábora a přednášky o pohřbívání keltských válečníků

Z loňského představení LIBUŠINO PROROCTVÍ

Z předloňského představení O HORYMÍROVI

 

Fotogalerie

DSC08056.jpg
DSC08058.jpg
DSC08063.jpg
DSC08070.jpg
DSC08074.jpg
DSC08077.jpg
DSC08078.jpg
DSC08084.jpg
DSC08087.jpg
DSC08114.jpg
DSC08124.jpg
DSC08130.jpg
DSC08136.jpg
DSC08151.jpg
DSC08156.jpg
DSC08158.jpg
DSC08164.jpg
DSC08165.jpg
DSC08174.jpg
DSC08177.jpg
DSC08181.jpg
DSC08183.jpg
DSC08188.jpg
DSC08196.jpg
DSC08214.jpg
DSC08216.jpg
DSC08222.jpg
DSC08240.jpg
DSC08245.jpg
DSC08250.jpg
DSC08258.jpg
DSC08261.jpg
DSC08265.jpg
DSC08276.jpg
DSC08282.jpg
DSC08289.jpg