Detail | Mezinárodní sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 2009

Mezinárodní sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice 2009

05hpvt.jpg
12. 10. 2009 – 16. 10. 2009 Příbram  
Hornické muzeum Příbram je odborným garantem tradičního setkání odborníků z oblastí historie hornictví, moderních technologií, báňské legislativy a budoucnosti hornické činnosti.

Pravidelné podzimní setkávání odborníků, mezinárodní sympozium Hornická Příbram ve vědě a technice (nejdéle trvající sympozium v ČR na mezinárodní úrovni), seznamuje zúčastněné s novými poznatky a podněty pro další činnost v oboru. Jednání sympozia probíhá v odborných sekcích, které zahrnují široké spektrum problematiky, námětů a zájmů, od poučné hornické historie, moderních technologických metod, až po aktuální otázky báňské legislativy, geoetiky a budoucnosti báňské činnosti. Hornické muzeum Příbram je odborným garantem a spolupořadatelem sympozia.

Své příspěvky přednesli v rámci sekce "Evropské hornictví - tradice a památky" také odborní pracovníci Hornického muzea Příbram:

PaedDr. Josef Velfl
Autor s hornickou tematikou Jan Čáka osmdesátiletý
Jan Antonín Alis, "zachránce" příbramského hornictví v 18. století a průkopník moderního báňského podnikání

PhDr. Lubomír Procházka, CSc.
Nová literatura k technickým památkám na území Slovenska

Mgr. Václav Trantina
Josef Theurer, první rektor Vysoké školy báňské v Příbrami

V rámci konference byla dne 15.10. 2009 slavnostně odhalena pamětní deska zakladateli březohorských novodobých dolů Janu Antonínu Alisovi, umístěná na průčelí statku Holých v Příbrami - Zdaboři 29 (ulici V Aleji).

Součástí sympozia jsou oblíbené doprovodné akce, například slavnostní hornický večer s tradičním "skokem přes kůži". Také letos je pro účastníky sympozia připravena exkurze do Hornického muzea Příbram, zejména obnovené hornické kovárny na dole Vojtěch.

Program sympozia a další informace: www.hpvt.cz

 

Fotogalerie

IMG_8927.jpg
deska.jpg
IMG_8934.jpg