Detail | Nová trasa hornického vláčku

Nová trasa hornického vláčku

01_DSC06622.jpg
17. 5. 2013 Památník Vojna Lešetice  geeignet für Kinder und Schulen
Slavnostní zprovoznění za účasti hostů.

Při příležitosti Mezinárodního dne muzeí zprovoznilo Hornické muzeum Příbram dne 17. 5. 2013 slavnostně novou trasu hornického vláčku. Po trati, obnovené v Prokopské štole roku 1998, a železnici vybudované roku 2007 mezi Ševčinským a Vojtěšským dolem na Březových Horách, to je již třetí drážní těleso. V tomto případě zhruba 300 m dlouhé a umístěné do areálu Památníku Vojna Lešetice v rámci skanzenu důlní techniky někdejších Uranových dolů Příbram. Prvními pasažéry v důlních vozících tažených lokomotivou typu Metallist ze 70. let 20. století byli symbolicky žáci Základní školy Březové Hory, která s muzeem spolupracuje již 13. sezonu na oblíbeném naučném projektu s názvem Školní rok v Hornickém muzeu Příbram.

Akce se zúčastnili též partneři muzea, podílející se na zprovoznění hornického vláčku: Ing. Václav Plojhar, ředitel Správy uranových ložisek, o.z., s.p. DIAMO, jehož závod přispěl k repasi motorů důlní lokomotivy a k dodání části kolejí;  JUDr. Pavel Dvořák, náměstek předsedy Českého báňského úřadu Praha, který dohlížel nad dodržováním legislativních norem provozování drážní soupravy; starosta Příbrami Ing. Pavel Pikrt, zastupující rovněž odbor silničního hospodářství a investic města – zpracovatele dopravního a provozního řádu tohoto vláčku. Povrchovou báňskou železnici pomáhali vybudovat mimo jiné i členové občanského sdružení Montánní společnost z Prahy a z Mníšku pod Brdy. Z dalších blízkých spolupracovníků přijali pozvání na tuto akci zástupci Cechu příbramských horníků a hutníků, Spolku Prokop Příbram, starostové okolních obcí a další hosté.

Ředitel Hornického muzea Příbram PaedDr. Josef Velfl zahájil jízdy důlní železniční soupravy spolu s reprezentanty vzpomínaných partnerských organizací a institucí symbolickým poklepáním slavnostní hornickou holí – švancarou na kabinu důlního vláčku. Poté se již historická kolejová souprava dala do pohybu s dětskými návštěvníky muzea. Tento projekt by měl přispět k dalšímu uchovávání hornických tradic Příbramska a zároveň pomoci k obohacení a k zatraktivnění turistického ruchu v regionu. Jeho realizace uskutečněná v letech 2011–2013 byla výrazným způsobem podpořena Středočeským krajem, který je i zřizovatelem Hornického muzea Příbram.

 

Fotogalerie

DSC06535.jpg
DSC06540.jpg
DSC06553.jpg
DSC06557.jpg
DSC06567.jpg
DSC06576.jpg
DSC06578.jpg
DSC06582.jpg
DSC06585.jpg
DSC06587.jpg
DSC06589.jpg
DSC06593.jpg