Event detail | Alej svobody

Alej svobody

01 - Památník Vojna Lešetice - Vstupní brána.jpg
13. 11. 2021 Památník Vojna Lešetice  
Oslavme společně 32. výročí obnovení československé demokracie. Naše republika potřebuje péči stejně jako česká krajina. Přispějme obojímu vysazením památeční Aleje svobody u Památníku Vojna.