Museum
  - Collections

Sbírka Hornického muzea Příbram

je zařazena v Centrální evidenci sbírek (CES) Ministerstva kultury ČR, která je průběžně doplňována.

Centrální evidence sbírek

Hornické muzeum Příbram je partnerem projektu eSbírky – portálu, který prezentuje digitalizované sbírky muzejních institucí.

eSbírky