Museum
  - Contacts

Hornické muzeum Příbram
nám. Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI - Březové Hory
IČ: 00360121

tel.: +420 318 626 307
tel.: +420 318 633 138
tel.: +420 318 622 566

e-mail: info@muzeum-pribram.cz

Centrální objednávky termínů prohlídek
pro hromadné zájezdy

tel.: 318 626 307, 318 633 138, 318 622 566
e-mail: rezervace@muzeum-pribram.cz
Hornický skanzen Březové Hory
prohlídkový areál A - Ševčinský důl
tel.: 318 626 307, 318 633 138
Hornický skanzen Březové Hory
prohlídkový areál B - Anenský důl
tel.: 318 630 149, 326 531 486
Hornický skanzen Březové Hory
prohlídkový areál C - Vojtěšský důl
tel.: 318 620 048, 326 531 487
Památník Vojna Lešetice

tel.: 326 531 488, 326 531 489

Skanzen Vysoký Chlumec
tel.: 733 371 546, 318 866 103, 737 104 914
Muzeum Špýchar Prostřední Lhota
tel.: 702 019 932, 318 543 958
Muzeum zlata Nový Knín
tel.: 774 824 656, 318 593 015

 

Odborní pracovníci

jméno funkce spojení poznámka
PaedDr. Josef Velfl ředitel muzea,
historik
tel.: 318 626 307, 318 622 566
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
Příbram - Březové Hory,
Ševčinský důl - cáchovna
Ing. Milan Karda zástupce ředitele, vedoucí pobočky Uranový důl Bytíz, historik hornictví,
kurátor sbírky
tel.: 318 626 307, 318 622 566, linka 54
e-mail: karda-m@muzeum-pribram.cz
Příbram - Březové Hory,
Ševčinský důl - sokolovna
Mgr. Klára Posekaná vedoucí poboček
Skanzen Vysoký Chlumec
a Muzeum Špýchar
Prostřední Lhota, etnolog
tel.: 318 626 307, 318 622 566, linka 33
e-mail: posekana-k@muzeum-pribram.cz
Příbram - Březové Hory,
Ševčinský důl - cáchovna; Skanzen Vysoký Chlumec
Mgr. Václav Trantina vedoucí pobočky
Památník Vojna Lešetice,
historik
tel.: 326 531 488, 326 531 489
e-mail: trantina-v@muzeum-pribram.cz
Památník Vojna Lešetice
Mgr. Rastislav Korený, Ph.D. vedoucí pobočky
Muzeum zlata Nový Knín,
archeolog
tel.: 737 773 496
e-mail: koreny-r@muzeum-pribram.cz
archeologické pracoviště
Příbram - Březové Hory,
Vojtěšský důl - cáchovna
Ing. Jana Burianová ekonom tel.: 318 626 307, 318 622 566, linka 12
e-mail: burianova-j@muzeum-pribram.cz
Příbram - Březové Hory,
Ševčinský důl - cáchovna
Romana Kohoutková asistentka ředitele tel.: 318 626 307, 318 622 566, linka 11
e-mail: kohoutkova-r@muzeum-pribram.cz
Příbram - Březové Hory,
Ševčinský důl - cáchovna
Blažena Koubková mzdová účetní tel.: 318 626 307, 318 622 566, linka 13
e-mail: koubkova-b@muzeum-pribram.cz
Příbram - Březové Hory,
Ševčinský důl - cáchovna
Mgr. et Mgr. Stanislava Moravcová koordinační, programový a PR pracovník tel.: 318 626 307, 318 622 566, linka 54
e-mail: moravcova-s@muzeum-pribram.cz
Příbram - Březové Hory,
Ševčinský důl - sokolovna
Mgr. Jana Fialová muzejní pedagog tel.: 318 626 307, 318 622 566, linka 41
e-mail: fialova-j@muzeum-pribram.cz
Příbram - Březové Hory,
Ševčinský důl - mineralogie
PhDr. František Bártík historik tel.: 326 531 488, 326 531 489
e-mail: bartik-f@muzeum-pribram.cz
Památník Vojna Lešetice
PhDr. Lenka Blažková, Ph.D. historik tel.: 318 626 307, 318 622 566, linka 42
e-mail: blazkova-l@muzeum-pribram.cz
Příbram - Březové Hory,
Ševčinský důl - mineralogie
Mgr. Veronika Machačová archeolog tel.: 725 867 005
e-mail: machacova-v@muzeum-pribram.cz
archeologické pracoviště
Příbram - Březové Hory,
Vojtěšský důl - cáchovna
PhDr. Lubomír Procházka, CSc etnolog tel.: 318 626 307, 318 622 566, linka 33 (Příbram)
tel.: 318 866 103 (Vysoký Chlumec)
e-mail: prochazka@muzeum-pribram.cz
Příbram - Březové Hory,
Ševčinský důl - cáchovna
nebo Vysoký Chlumec
Bc. Petra Jiráčková edukátor tel.: 318 866 103, e-mail: jirackova-p@muzeum-pribram.cz Skanzen Vysoký Chlumec
Mgr. Pavel Škácha, Ph.D. mineralog tel.: 318 626 307, 318 622 566, linka 42
e-mail: skacha-p@muzeum-pribram.cz
Příbram - Březové Hory,
Ševčinský důl - mineralogie
RNDr. Rudolf Hlaváček botanik e-mail: hlavacek-r@muzeum-pribram.cz

přírodovědecké pracoviště
Příbram - Březové Hory,
Vojtěšský důl

Mgr. Linda Trunečková botanik e-mail: truneckova-l@muzeum-pribram.cz přírodovědecké pracoviště
Příbram - Březové Hory,
Vojtěšský důl
Mgr. David Fischer zoolog e-mail: fischer-d@muzeum-pribram.cz přírodovědecké pracoviště
Příbram - Březové Hory,
Vojtěšský důl
Antonín Švec konzervátor

tel.: 318 625 757 (konzervátorské pracoviště "fara")
tel.: 318 626 307, 318 622 566, linka 31
tel.: 605 950 976
e-mail: svec@muzeum-pribram.cz

Příbram - město nebo
Příbram - Březové Hory,
Ševčinský důl - cáchovna
Ulrich Haag kurátor sbírek,
překladatel, tlumočník
tel.: 318 630 149, 326 531 486
e-mail: haag-u@muzeum-pribram.cz
Příbram - Březové Hory,
Anenský důl - cáchovna