Hornické muzeum Příbram - nabídka literatury
předchozí na seznam literatury další
Titulní strana sborníku Podbrdsko I

Hornické muzeum Příbram
Náměstí Hynka Kličky 293
261 01 Příbram VI - Březové Hory
tel.: +420 318 626 307
fax: +420 318 622 566
e-mail: info@muzeum-pribram.cz
http://www.muzeum-pribram.cz

homepage